پرش به محتوای اصلی

3 درس‌ها

استاد: مسعود پورزحمتكش

آموزشهای الکترونیکی

این درس مرتبط با آموزشهای الکترونیکی بوده و کلیه مطالب و مستندات لازم برای آشنایی با سامانه آموزشهای الکترونیکی و سامانه کلاس مجازی آنلاین در این درس قرار می گیرد.

مطالب در دوبخش مرتبط با اساتید و دانشجویان ارائه گردیده است

کلیه سوالات خود را می توانید در بخش تالار گفتگو مطرح کرده تا گروه پشتیبانی مرکز آموزشهای الکترونیکی شما را راهنمایی کنند


متفرقه

درس آزمایشی ۱

توصیف درس در این قسمت قرار می گیرد

متفرقه

درس پایه

توصیف درس در این قسمت قرار می گیرد