پرش به محتوای اصلی

14 درس‌ها

متفرقه

گروه زبان

متفرقه

گروه صنایع

متفرقه

گروه مدیریت

متفرقه

گروه گرافیک

متفرقه

گروه معماری

متفرقه

گروه علوم تربیتی

این درس مربوط به کلیه دانشجویان گرایش علوم تربیتی (رشته آموزش و پرورش ابتدائی - رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی) در مقطع کارشناسی ارشد می باشد

متفرقه

گروه عمومی

متفرقه

گروه روانشناسی و مشاوره

این درس مربوط به کلیه دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد است که کلیه دانشجویان، اساتید، مدیرگروه و کارشناس گروه روانشناسی در آن حضور دارند

متفرقه

درس آزمایشی ۱

توصیف درس در این قسمت قرار می گیرد

متفرقه

درس پایه

توصیف درس در این قسمت قرار می گیرد

استاد: مدیر سیستم

آموزشهای الکترونیکی

این درس مرتبط با آموزشهای الکترونیکی بوده و کلیه مطالب و مستندات لازم برای آشنایی با سامانه آموزشهای الکترونیکی و سامانه کلاس مجازی آنلاین در این درس قرار می گیرد.

مطالب در دوبخش مرتبط با اساتید و دانشجویان ارائه گردیده است

کلیه سوالات خود را می توانید در بخش تالار گفتگو مطرح کرده تا گروه پشتیبانی مرکز آموزشهای الکترونیکی شما را راهنمایی کنند