پرش به محتوای اصلی

16 درس‌ها

مهندسی اینترنت /شبکه های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر
پیش نمایش درس

استاد: مسعود پورزحمتكش

مهندسی اینترنت /شبکه های کامپیوتری

هدف این درس، آشنایی با مفاهیم شبکه به خصوص شبکه اینترنت و معماریها و سرویسهای آن و ارائه دانش و مهارت‌های پایه برای برنامه‌نویسی مبتنی بر وب و اینترنت است. هر چند سرعت تغییر فناوری‌های این حوزه به سرعت زیاد است، اما در این درس تلاش می‌شود اصول و مفاهیم طبق جدیدترین فناوریها تدریس شود.